Ulice Lublina | reż. Michał Stenzel

Film zrealizowany podczas Karnawału Sztukmistrzów w Lublinie w 2017 roku. | film promocyjny 1:23 min | reżyseria Michał Stenzel | produkcja Michał Stenzel.